693222987 (Pl. Zwycięstwa 3) / 798606313 (Sądowa 4)